Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark

Life70 er et projekt, der går ud på at forbedre naturen på 18 lokaliteter i 11 Natura 2000 områder. Projektet sker i samarbejde mellem Fugleværnsfonden og otte danske naturforvaltningsmyndigheder, og strækker sig til 2018. I projektet fokuseres der særligt på at sikre højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper. Hertil kommer aktiviteter på våde heder.

Samlet omfatter projektet naturforbedringer på 790 hektar.

Om Life70        Projekter


 logoeufugl