Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark

Life70 er et projekt, der går ud på at forbedre naturen på 18 lokaliteter i 11 Natura 2000 områder. Projektet sker i samarbejde mellem Fugleværnsfonden og otte danske naturforvaltningsmyndigheder, og strækker sig til 2018. I projektet fokuseres der særligt på at sikre højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper. Hertil kommer aktiviteter på våde heder.

Samlet omfatter projektet naturforbedringer på 790 hektar.

Om Life70        Projekter


 logoeufugl

Slutseminar 3.-4. december 2018