Meget stor interesse for den nye sti omkring Urup Dam

Den 25. oktober 2017 blev der opsat en tæller der registrere hvor mange der besøger området og går en tur på stien. Efterfølgende er tælleren blevet aflæst ca. en gang om måneden. Trods meget dårligt vejr i efteråret 2017, hvor det nærmest regnede uafbrudt efterfulgt af bidende kold vinter i februar og marts i 2018. …

Læs mere Meget stor interesse for den nye sti omkring Urup Dam

Kildevandet er tilbage på engen

I projektområdet i Odense Ådal er arbejdet med at forbedre vandstanden i ådalens kildevæld begyndt i 2017. Arbejdet er desværre blevet forsinket efter, at vi har haft det vådeste efterår i 33 år  (se mere). Ikke desto mindre viser effekten af indsatsen sig allerede. På engen ved Bellingebro (se kort), er det nuværende udløb blevet ændret, således …

Læs mere Kildevandet er tilbage på engen

Vandet pibler frem af i jorden ved kildevæld i Svanninge Bakker

Først kom det gamle kildevæld frem i lyset efter at have ligget mørkt gemt væk i en lille parcel med elletræer. Det skete i 2013 og siden har de robuste Galloway-kreaturer græsset og drukket af det friske rene vand, som pibler frem for foden af bakken. Kreaturerne kan godt lide at være der og det …

Læs mere Vandet pibler frem af i jorden ved kildevæld i Svanninge Bakker

Forbedring af kildevæld i Odense Ådal

I projektområdet ved Odense Å har Rambøll for projektet undersøgt mulighederne for at forbedre vandstanden i ådalens kildevæld (7220). I undersøgelsen er der peget på 10 forskellige tiltag fordelt på 4 lokaliteter inden for projektområdet. Tiltagene omfatter mindre terrænreguleringer, fastholdelse af vandstandsniveau, ændring af kildevandets forløb over engene og udlægning af substrat til bedre afsætning …

Læs mere Forbedring af kildevæld i Odense Ådal

Følgegruppen i Stenholt Mose

I Stenholt Mose-projektet er kommunens grønne råd nedsat som følgegruppe. Gruppen er jævnligt blevet orienteret om projektets fremdrift, og d. 13. september 2017 var gruppen så, sammen med politikere fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, inviteret ud for at se Stenholt Mose efter vandstandshævningen for snart et år siden.   Projekt: Stenholt Mose