Ynglevandhuller gøres klar til Stor Vandsalamander i Svanninge Bakker

I Svanninge Bakker er der aktivitet omkring vandhullerne med gravemaskine, pumper og paddeeksperter. Det er fordi vi er ved at rense ældre vandhuller op for  at skabe bedre ynglesteder til Stor Vandsalamander. Der bliver også gravet et nyt ved Svanningevej og generelt bliver der også åbnet op for mere lys til vandhullerne. Det gavner både …

Læs mere Ynglevandhuller gøres klar til Stor Vandsalamander i Svanninge Bakker