Rydning af tilgroet mose – Gravene

I foråret 2016 blev store dele af mosen ryddet for træer/buske. Rydningen blev gennemført for at give plads til den lavtvoksende vegetation, som er med til at kendetegne rigkær, der er en biologisk værdifuld naturtype.   Her kan I se før og efter billeder af projektområdet: Før rydningen (foto 2014)   Efter rydningen (foto 2016)     …

Læs mere Rydning af tilgroet mose – Gravene

2016 har været et godt år at rydde mose og kildevæld

Længe ventede og planlagte rydninger i svært tilgængelige områder er endeligt afsluttet. Det er i sær ved Ristinge Mose, Fakkemose og de vådeste arealer ved Arreskov Sø. Men også Lundemose, kær ved Kelds Nor og kildevæld i Svanninge er blevet ryddet i. Foran ligger arbejdet med at ændre og etablere nye hegnslinjer. Ved Arreskov Sø er …

Læs mere 2016 har været et godt år at rydde mose og kildevæld

Mere natur i Odense Ådal bliver plejet

Odense Kommune har lavet en aftale om naturpleje på et 13 ha. stort areal ved Odense Å. Aftalen skaber bedre muligheder for at engene i Odense Ådal kan plejes hele året, da der er adgang til tørre områder når ådal bliver oversvømmet. Som forberedelse til afgræsningen er arealet blevet indhegnet og der er foretaget rydning …

Læs mere Mere natur i Odense Ådal bliver plejet