Samarbejde med andre projekter

Nordisk samarbejde om forvaltning af rigkær


I 2015 samarbejder LIFE70 projektet med andre naturforvaltere i Sverige, Finland, Island, Norge og Estland om et projekt om forvaltning af rigkær. Det drejer sig både om genopretning og pleje af rigkær på en omkostningseffektiv måde.

I projektet besøges rigkær i Sverige og Finland. Møderne vil bestå af ekskursioner til rigkær, som plejes og restaureres på forskellige måder. Møderne vil udmunde i erfaringsudveksling og en rapport, der skal vise gode eksempler på hvordan rigkær kan forvaltes.

Projekts mål er er:

  • Erfaringsudveksling om forvaltning af rigkær.
  • Præsentere “best practice” indenfor forvaltning af rigkær. Projektet skal også kortlægge videnshuller omkring forvaltning af rigkær i forhold til at kunne beskytte forskellige organismer.
  • Gøre rigkærene til model for hvordan naturområder med høj biodiversitet kan forvaltes.
  • Levere en rapport som på daglig basis kan anvendes til forvaltning af rigkær og som kan bruges i fremtidige projekter, der arbejder med forvaltning og genopretning af rigkær i det nordlige Europa.

Det forventes, at projektet vil blive begyndelsen på et netværk, der kan udveksle erfaring om forvaltning af rigkær. Projektet finansieres delvist af Nordisk Ministerråd gennem TEG-gruppen.

Projektleder er Skåne Län i Sverige. Du kan besøge projektet på deres hjemmeside.