Oplæg på Life70 slutseminaret den 3. og 4. december 2018

Præsentationer Forvaltningsplan_mygblomst2 LIFE IP_natureman-præsentation LIFE70_02122018 LIFE_afsluttende_2018_cp- Resultater og baggrund Lodsejersamarbejde bufferzoner og formidling Naturpleje som driftsgren - et erhvervsudviklingsprojekt Restaurering Kildevæld Life70 Sammenhæng, hydrologi og resultater Life70 Økosystemtjenester Præsentation Life slutseminar endelig Stenholt Mose Better BirdLife   Stemningsbilleder fra dagene kan ses her https://www.dropbox.com/sh/gdutbav4wg5j80i/AAAQHpS9m2_aApuEXQGSN2sya?dl=0  

Lægmandsrapport

Lægmandsrapporten for Life70 projektet er nu færdig. I rapporten kan du bl.a. læse om de forskellige naturtyper projektet har beskæftiget sig med, samt forskellige Cases. Rapporten kan downloades her Lægmandsrapport - Life70 - Rare Nature

Foldere og informationstavler er nu færdige for delprojekterne i Kerteminde Kommune

En del at indsatsen i Life70 er at udarbejde informationsmateriale, som fortæller om de berørte naturområder, samt EU Life programmet og Natura 2000. I Kerteminde Kommune har vi udarbejdet en folder, som beskriver området ved Urup Dam og Brabæk Mose samt en folder der beskriver Sadelmager Mose og Langemose. Folderne er udgivet på Dansk, Tysk …

Læs mere Foldere og informationstavler er nu færdige for delprojekterne i Kerteminde Kommune

Meget stor interesse for den nye sti omkring Urup Dam

Den 25. oktober 2017 blev der opsat en tæller der registrere hvor mange der besøger området og går en tur på stien. Efterfølgende er tælleren blevet aflæst ca. en gang om måneden. Trods meget dårligt vejr i efteråret 2017, hvor det nærmest regnede uafbrudt efterfulgt af bidende kold vinter i februar og marts i 2018. …

Læs mere Meget stor interesse for den nye sti omkring Urup Dam

Kildevandet er tilbage på engen

I projektområdet i Odense Ådal er arbejdet med at forbedre vandstanden i ådalens kildevæld begyndt i 2017. Arbejdet er desværre blevet forsinket efter, at vi har haft det vådeste efterår i 33 år  (se mere). Ikke desto mindre viser effekten af indsatsen sig allerede. På engen ved Bellingebro (se kort), er det nuværende udløb blevet ændret, således …

Læs mere Kildevandet er tilbage på engen