Forbedring af kildevæld i Odense Ådal

I projektområdet ved Odense Å har Rambøll for projektet undersøgt mulighederne for at forbedre vandstanden i ådalens kildevæld (7220). I undersøgelsen er der peget på 10 forskellige tiltag fordelt på 4 lokaliteter inden for projektområdet. Tiltagene omfatter mindre terrænreguleringer, fastholdelse af vandstandsniveau, ændring af kildevandets forløb over engene og udlægning af substrat til bedre afsætning …

Læs mere Forbedring af kildevæld i Odense Ådal

Følgegruppen i Stenholt Mose

I Stenholt Mose-projektet er kommunens grønne råd nedsat som følgegruppe. Gruppen er jævnligt blevet orienteret om projektets fremdrift, og d. 13. september 2017 var gruppen så, sammen med politikere fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, inviteret ud for at se Stenholt Mose efter vandstandshævningen for snart et år siden.   Projekt: Stenholt Mose