Fra EU Lifeprojekt til driftfase

Hvordan sikre vi naturplejen og at de mange investeringer der er gjort i Life70 vedligeholdes, når projektet slutter den 31. december 2018? I Kerteminde Kommune har vi udfærdiget plejeplaner for Urup Dam og Brabæk Mose, samt for Sadelmager Mose og Langemose. Plejeplanerne beskriver hvordan naturplejen i områderne foretages bedst muligt, og hvem der har ansvaret for, …

Læs mere Fra EU Lifeprojekt til driftfase

Oplæg på Life70 slutseminaret den 3. og 4. december 2018

Præsentationer Forvaltningsplan_mygblomst2 LIFE IP_natureman-præsentation LIFE70_02122018 LIFE_afsluttende_2018_cp- Resultater og baggrund Lodsejersamarbejde bufferzoner og formidling Naturpleje som driftsgren - et erhvervsudviklingsprojekt Restaurering Kildevæld Life70 Sammenhæng, hydrologi og resultater Life70 Økosystemtjenester Præsentation Life slutseminar endelig Stenholt Mose Better BirdLife   Stemningsbilleder fra dagene kan ses her https://www.dropbox.com/sh/gdutbav4wg5j80i/AAAQHpS9m2_aApuEXQGSN2sya?dl=0  

Lægmandsrapport

Lægmandsrapporten for Life70 projektet er nu færdig. I rapporten kan du bl.a. læse om de forskellige naturtyper projektet har beskæftiget sig med, samt forskellige Cases. Rapporten kan downloades her Lægmandsrapport - Life70 - Rare Nature

Foldere og informationstavler er nu færdige for delprojekterne i Kerteminde Kommune

En del at indsatsen i Life70 er at udarbejde informationsmateriale, som fortæller om de berørte naturområder, samt EU Life programmet og Natura 2000. I Kerteminde Kommune har vi udarbejdet en folder, som beskriver området ved Urup Dam og Brabæk Mose samt en folder der beskriver Sadelmager Mose og Langemose. Folderne er udgivet på Dansk, Tysk …

Læs mere Foldere og informationstavler er nu færdige for delprojekterne i Kerteminde Kommune