Om Life70

Life70 handler om restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark. Otte danske naturforvaltningsmyndigheder og Fugleværnsfonden skal frem til 2018 arbejde sammen for at forbedre naturen på 18 lokaliteter i 11 Natura 2000 områder.

Projektet støttes af EU’s LIFE fond og fokuserer særligt på at sikre højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper. Hertil kommer aktiviteter på våde heder.  Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 790 ha.
Hovedparten af projektets naturtyper er på den nationale liste over sårbare naturtyper. Forvaltning af disse naturtyper skal derfor iværksættes straks for at undgå yderligere tilbagegang.

Projektet skal gennemføres på private arealer i Assens, Nordfyns, Kerteminde, Odense, Langeland, Silkeborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner.  Derudover indgår arealer, der administreres af Naturstyrelsen Fyn og Fugleværnsfonden.


Vil du vide mere?

Du kan finde mediedækningen af projektet her. Læs også om vores kick off seminar fra 2012, hvor projektet blev skudt igang.

Du kan også læse videre om Life70 på: